ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Course info

Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2011-2018
(Βεβαιώσεις ΠΣΔ )

Οδηγίες Παραλαβής της Βεβαίωσης:

1. "Κατεβάστε" στον υπολογιστή σας το αρχείο pdf που αναλογεί στη σχολική μονάδα που υπηρετούσατε ΟΤΑΝ υλοποιήσατε το πρόγραμμα.

2. Εντοπίστες ΜΟΝΟ τη σελίδα ή τις σελίδες με το όνομά σας προκειμένου να γίνει σωστά η εκτύπωση.

3. Εκτυπώστε την/τις βεβαίωση/βεβαιώσεις σας δίνοντας στο παράθυρο επιλογών της εκτύπωσης το νούμερο της σελίδας ή τα νούμερα των σελιδών με κόμα (π.χ. 3,5,7).