ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Course info

Project «Schoolseum»: «Σχολείο και Μουσείο» στις Σχολικές Δραστηριότητες
(Schoolseum - Σχολείο και Μουσείο)

Θέμα: Βιωματική Επιμόρφωση ‘Project «Schoolseum»:  «Σχολείο και Μουσείο» στις Σχολικές Δραστηριότητες’

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας διοργανώνει βιωματική επιμόρφωση με μορφή εργαστηρίου με θέμα:

Project «Schoolseum»: «Σχολείο και Μουσείο» στις Σχολικές Δραστηριότητες’

την Τρίτη 20 Μαΐου 2014 και ώρα 19:00 – 21:00 στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας,  στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρα Μουσείων (18/05).

Η βιωματική επιμόρφωση στοχεύει στην ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από Σχολικές Δραστηριότητες σχετικές με την έννοια και τις λειτουργίες του Μουσείου. Θα παρουσιαστούν τα ‘Κινητά Μουσεία Σχολικών Δραστηριοτήτων «Schoolseum»’ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και θα γίνουν σχετικές βιωματικές δραστηριότητες σύνδεσης της μουσειακής κουλτούρας με την εκπαίδευση, με αφορμή τη θεματική της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων για το 2014: «Οι συλλογές των μουσείων μας ενώνουν» (Museum collections make connections).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στην ομώνυμη ενότητα της πλατφόρμας τηλεδραστηριοτήτων (http://library.mysch.gr) μέχρι τις 18 Μαΐου 2014, όπου θα  παρασχεθεί υποστήριξη για την βιωματική επιμόρφωση.