ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Course info

Ορχήστρα των Πραγμάτων
(Ορχήστρα των Πραγμάτων)

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας διοργανώνει την βιωματική επιμορφωτική δραστηριότητα  «Ορχήστρα των Πραγμάτων», που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενισχύσουν τους διδακτικούς τους στόχους με βιωματικές δραστηριότητες. Η επιμορφωτική δραστηριότητα περιλαμβάνει βιωματική επιμόρφωση τεσσάρων ωρών, που θα πραγματοποιηθούν στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Μια συνάντηση δύο ωρών θα γίνει την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 και ώρες 18:00-20:00 και μια συνάντηση δύο ωρών θα ακολουθήσει σε χρόνο που θα ανακοινωθεί στη συνέχεια.

Η «Ορχήστρα των Πραγμάτων» είναι μια σχολική δραστηριότητα που μπορεί να αξιοποιηθεί για διδακτικούς στόχους, που σχετίζονται με το περιβάλλον (π.χ. χρήση και αξία των υλικών), την υγεία (π.χ. κοινωνική σχολική υγεία και συναισθηματική αγωγή), τον πολιτισμό (δημιουργικότητα, γνωριμία με τις κουλτούρες) και άλλα θέματα.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή (εγγραφή) στην ομώνυμη ενότητα της πλατφόρμας τηλεδραστηριοτήτων (library.mysch.gr, επιλογή: τηλεδραστηριότητες) μέχρι τις 5/3/2014.

Κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός, ανεξαρτήτως αν συμμετέχει στη δραστηριότητα, θα έχει πρόσβαση στην ενότητα μετά την έναρξη της δραστηριότητας.