ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Course info

Επιμορφωτική Ομάδα Εργασίας Εκπαιδευτικού Κινηματογράφου
(Επιμορφωτική Ομάδα Εργασίας Εκπαιδευτικού Κινηματογράφου)

Επιμορφωτική Ομάδα Εργασίας Εκπαιδευτικού Κινηματογράφου

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας διοργανώνει βιωματική, επιμορφωτική ομάδα εργασίας με θεματική ομάδας: «Εκπαιδευτικός Κινηματογράφος», που θα πραγματοποιηθεί (α) με επιμορφωτικές συναντήσεις (β) τηλεκπαίδευση στην πλατφόρμα τηλεδραστηριοτήτων (http://library.mysch.gr) και (γ) επιμορφωτικές συναντήσεις και υποστήριξη στις σχολικές μονάδες που θα δραστηριοποιηθούν σχετικά μέσα στη σχολική χρονιά 2013-2014 (δ) προγραμματισμένες προβολές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η Επιμορφωτική Ομάδα Εργασίας Εκπαιδευτικού Κινηματογράφου στοχεύει στην αξιοποίηση της «7ης τέχνης», ως εκπαιδευτικό μέσο σχολικών δραστηριοτήτων, με το οποίο μπορεί κανείς να δει αλλά και να δημιουργήσει έργα.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π. Ε. Μεσσηνίας ως εξής:  Εισαγωγικές συναντήσεις (7 ώρες): 25/2/2014 και ώρες 19:00-21:00 στο 4ο Δ. Σχ. Καλαμάτας, 4/3/2014 και ώρες 19:00-21:00 στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, 11/3/2014 και ώρες 19:00-22:00 στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Μια καταληκτική συνάντηση διάρκειας τριών (3) ωρών θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών της ομάδας εντός της σχολικής χρονιάς σε χώρο που θα προσδιοριστεί μετά την έναρξη της επιμόρφωσης. Όσοι εκπαιδευτικοί πραγματοποιήσουν σε αυτό το διάστημα σχολικές δραστηριότητες ως εφαρμογή του περιεχομένου του σεμιναρίου θα μπορούν να υποστηριχθούν με ανάλογα βιωματικά εργαστήρια («εκπαιδευτικό κινηματογραφικό εργαστήρι») στη σχολική τους μονάδα. Παράλληλα θα υπάρξει υποστήριξη από την πλατφόρμα τηλεδραστηριοτήτων με εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο εκτός από τους συμμετέχοντες θα έχει πρόσβαση ολόκληρη η κοινότητα της πλατφόρμας (όχι μόνο οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο), με την ολοκλήρωση των εργασιών της επιμορφωτικής ομάδας εργασίας.

Για την καλύτερη διοργάνωση του σεμιναρίου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στην ομότιτλη ενότητα (Επιμορφωτική Ομάδα Εργασίας Εκπαιδευτικού Κινηματογράφου) της πλατφόρμας τηλεδραστηριοτήτων (http://library.mysch.gr) μέχρι τις 23/02/2014. Παρακαλούμε για την έγκριση της εν λόγω επιμόρφωσης.