ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Course info

Επιμορφωτική Ομάδα Εργασίας Εκπαιδευτικής Φωτογραφίας
(Επιμορφωτική Ομάδα Εργασίας Εκπαιδευτικής Φωτογραφίας)

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας διοργανώνει βιωματική, επιμορφωτική ομάδα εργασίας με θεματική ομάδας: «Εκπαιδευτική Φωτογραφία», που θα πραγματοποιηθεί (α) με επιμορφωτικές συναντήσεις (β) τηλεκπαίδευση στην πλατφόρμα τηλεδραστηριοτήτων (http://library.mysch.gr) και (γ) επιμορφωτικές συναντήσεις και υποστήριξη στις σχολικές μονάδες που θα δραστηριοποιηθούν σχετικά μέσα στη σχολική χρονιά 2013-2014. Η επιμόρφωση στοχεύει να συμβάλλει στη χρήση της φωτογραφίας ως εκπαιδευτικό μέσο των σχολικών δραστηριοτήτων.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π. Ε. Μεσσηνίας ως εξής:  Εισαγωγικές συναντήσεις: 11/2/2014 και ώρες 17:00-20:00 στο 3ο Δ. Σχ. Καλαμάτας, 18/2/2014 και ώρες 17:00-20:00 στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Μια καταληκτική συνάντηση διάρκειας τριών (3) ωρών θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών της ομάδας εντός της σχολικής χρονιάς σε χώρο που θα προσδιοριστεί μετά την έναρξη της επιμόρφωσης. Όσοι εκπαιδευτικοί πραγματοποιήσουν σε αυτό το διάστημα σχολικές δραστηριότητες ως εφαρμογή του περιεχομένου του σεμιναρίου θα μπορούν να υποστηριχθούν με ανάλογα βιωματικά εργαστήρια («εκπαιδευτικό φωτογραφικό εργαστήρι») στη σχολική τους μονάδα. Παράλληλα θα υπάρξει υποστήριξη από την πλατφόρμα τηλεδραστηριοτήτων με εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο εκτός από τους συμμετέχοντες θα έχει πρόσβαση ολόκληρη η κοινότητα της πλατφόρμας (όχι μόνο οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο), με την ολοκλήρωση των εργασιών της επιμορφωτικής ομάδας εργασίας.

Για την καλύτερη διοργάνωση του σεμιναρίου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στην ομότιτλη ενότητα (Επιμορφωτική Ομάδα Εργασίας Εκπαιδευτικής Φωτογραφίας) της πλατφόρμας τηλεδραστηριοτήτων (http://library.mysch.gr) μέχρι τις 09/02/2014.