ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Course info

Γραμματισμοί και Σχολικές Δραστηριότητες: Ζητήματα Επικοινωνίας
(Γραμματισμοί & Σχολικές Δραστηριότητες: Ζητήματα Επικοινωνίας)

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας διοργανώνει επιµόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς της ∆ιεύθυνσης, εστιασµένη στη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις σχολικές δραστηριότητες, µε τίτλο: Γραµµατισµοί και Σχολικές Δραστηριότητες: Ζητήµατα Επικοινωνίας.

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται σύγχρονα και ασύγχρονα και δομείται σε τρεις ενότητες:

1. Ενότητα 1η : «Κείµενα που οργανώνουν»: Εισαγωγικά θέµατα οργάνωσης ηλεκτρονικών κειµένων

2. Ενότητα 2η : «Παρουσιάσεις που παρακινούν»: Εισαγωγικά θέµατα οργάνωσης παρουσιάσεων

3. Ενότητα 3η : «Εικόνες που εµπνέουν»: Εισαγωγικά θέµατα σύγκλισης κινούµενης εικόνας


Η επιμόρφωση περιλαμβάνει ασκήσεις των οποίων η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί σε βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής.

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2012-2013.

Το έτος 2013-2014 είναι πλήρως προσβάσιμη σε όλους τους εκπαιδευτικούς από εδώ...