ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΕΡ. ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΠΕ Μεσσηνίας > ΕΒΕ > βιβλιοθήκη σχολικών δραστηριοτήτων > Τ.Θ.Δ. Σχ. Βιβλιοθήκες και Δραστηριότητες

Τοπικό Θεματικό Δίκτυο
"Σχολικές Βιβλιοθήκες
& Δραστηριότητες"

Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας
Τοπικού Θεματικού Δικτύου Σχολικών Δραστηριοτήτων:
«Σχολικές Βιβλιοθήκες και Δραστηριότητες»


Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες ενίσχυσης και συντονισμού των δράσεων των Σχολικών Βιβλιοθηκών και για την βέλτιστη αξιοποίηση της υπάρχουσας Βιβλιοθήκης Σχολικών Δραστηριοτήτων και του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, στο εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων, δημιουργεί ένα Τοπικό, Θεματικό Δίκτυο Σχολικών Δραστηριοτήτων με τίτλο: «Σχολικές Βιβλιοθήκες και Δραστηριότητες» (στο εξής: Δίκτυο), σύμφωνα με το ακόλουθο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του Δικτύου.

 


1. Σκοποί


1.1. Η συγκέντρωση και διανομή προς τις σχολικές μονάδες κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.
1.2. Η ενθάρρυνση ίδρυσης και λειτουργίας σχολικών βιβλιοθηκών.
1.3. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα από τη φιλαναγνωσία, και η ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού των νέων αναγνωστών.
1.4. Η ανάδειξη της πολιτισμικής αξίας του βιβλίου και των παλιών τεκμηρίων, ιδιαίτερα κατά τη μετάβαση στον ψηφιακό πολιτισμό και τις Τ.Π.Ε.
1.5. Η διάθεση υλικού και πληροφόρησης προς τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή και εξ αποστάσεως.
1.6. Η ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των εκπαιδευτικών, με τις δυνατότητες της βιβλιοθήκης, καθώς και η ενίσχυση της αυτοεπιμόρφωσής τους.
1.7. Η δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων εκπαιδευτικής επαναχρησιμοποίησης απαξιωμένων ή παλιών βιβλίων και τεκμηρίων με βάση την πιθανόν αγνοημένη αλλά ανεκτίμητη πολιτισμική τους σημασία, μέσα από σύγχρονες θεωρήσεις αναπλαισίωσης.
1.8. Η ενίσχυση του εκδοτικού έργου των σχολικών μονάδων και του δικτύου διασχολικής διανομής των σχολικών εκδόσεων.
1.9. Η εξεύρεση και ανάδειξη καλών πρακτικών που αφορούν θέματα βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης, πρόσβασης στην πληροφορία και γενικότερης αξιοποίησης των βιβλιοθηκών στην Εκπαίδευση.

 


2. Ενδεικτικές Θεματικές


2.01. Σύγχρονες πρακτικές οργάνωσης και λειτουργίας σχολικής βιβλιοθήκης.
2.02. Σύγχρονες πρακτικές οργάνωσης και λειτουργίας ψηφιακής σχολικής βιβλιοθήκης.
2.03. Σύγχρονες πρακτικές οργάνωσης διαφόρων τύπων τεκμηρίων στη σχολική βιβλιοθήκη. Αρχειοθέτηση σχολικού και εκπαιδευτικού υλικού σε βιβλιοθήκη.
2.04. Σύγχρονες πρακτικές των σχολικών βιβλιοθηκών και Α.με.Ε.Α.
2.05. Οι σχολικές βιβλιοθήκες ως πολιτισμική και εκπαιδευτική κληρονομιά και η σημασία των παλιών τεκμηρίων.
2.06. Οι σχολικές βιβλιοθήκες ως μέσω ενδυνάμωσης του διδακτικού, ερευνητικού και επιμορφωτικού έργου των εκπαιδευτικών, είτε περιέχουν βιβλία για παιδιά είτε βιβλία εξειδικευμένων θεματικών της εκπαίδευσης.
2.07. Εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες εκπαιδευτικής και μουσειακής αξιοποίησης παλιών τεκμηρίων. Αξιοποιώντας διδακτικά τον «πολιτισμικό πλούτο» των σχολικών βιβλιοθηκών.
2.08. Η συμβολή της ψηφιοποίησης τεκμηρίων σχολικών βιβλιοθηκών, στη διάσωση και τη διάδοσή τους. Πρακτικές εφαρμογές ψηφιοποίησης. Πως δημιουργούνται και που χρησιμεύουν οι αυτοσχέδιες «τράπεζες ψηφιοποίησης».
2.09. Η σχολική βιβλιοθήκη ως ένα «ζωντανό μουσείο». Βιβλιοστάσια και εκθετήρια σχολικών συλλογών.
2.10. Σχολικές εκδόσεις, ψηφιακές, αναλογικές, έντυπες. Ιστορία, σημασία, αξιοποίηση και προοπτικές.
2.11. Μεταγνωστικές δεξιότητες στην κριτική αποτίμηση και επιλογή των αναγνωσμάτων, έντυπων και ηλεκτρονικών. Η κριτική σκέψη και η ανάγνωση ως δεξιότητα.
2.12. Η συμβολή των δραστηριοτήτων της σχολικής βιβλιοθήκης και της φιλαναγνωσίας στην ψυχοκοινωνική υγεία των μαθητών/τριών, της σχολικής κοινότητας και τοπικής κοινότητας γενικότερα.
2.13. Τα ψηφιακά αναγνώσματα και η φιλαναγνωσία στην εκπαιδευτική διαδικασία.
2.14. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και φιλαναγνωσία στην εκπαίδευση.
2.15. Οι τοπικές εκδόσεις και τα τοπικά θέματα στις σχολικές βιβλιοθήκες ως πολιτιστική και εκπαιδευτική κληρονομιά.
2.16. Από την «βιβλιοβαλίτσα» και τη «γωνιά βιβλίου» ως την ολοκληρωμένη σχολική βιβλιοθήκη: Οι μορφές παρουσίας του βιβλίου και των τεκμηρίων στη σχολική μονάδα και η ανάπτυξη των μορφών αυτών.
2.17. Η ταξινόμηση των τεκμηρίων, τα συστήματα καταλογογράφησης και οι πρακτικές τους στην εκπαίδευση.
2.18. Οι βιβλιοθήκες σχολικών εγχειριδίων και ο πολιτισμικός, ιστορικός και εκπαιδευτικός χαρακτήρας τους.
2.19. Δίκτυα βιβλιοθηκών και αξιοποίηση των θεσμικών βιβλιοθηκών με τη διδακτική διαδικασία.
2.20. ¶λλα θέματα και πρακτικές σχετικά με τις σχολικές βιβλιοθήκες και τις δραστηριότητές τους.

 

3. Τρόπος ανάπτυξης και λειτουργίας

3.1. Συγκέντρωση και διανομή τεκμηρίων
Σχετικά με τη συγκέντρωση και διανομή προς τις σχολικές μονάδες κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, το Δίκτυο στοχεύει στην αμφίδρομη ενημέρωση των φορέων διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και των σχολικών μονάδων, με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να καταγράφονται και να διερευνούνται, σύμφωνα με τις προτεραιότητες των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Το συγκεντρωμένο υλικό διανέμεται από τη Βιβλιοθήκη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας (στο εξής: Β.Σ.Δ.) προς τις σχολικές μονάδες, με βάση δόκιμα και καθολικά κριτήρια. Οι ανάγκες των σχολικών μονάδων θα κοινοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο θεσμό αλλά και στο κοινό γενικότερα στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται στο Δίκτυο.
3.2. Ενίσχυση λειτουργίας σχολικών βιβλιοθηκών
Σχετικά με την ενθάρρυνση ίδρυσης και λειτουργίας σχολικών βιβλιοθηκών, στόχος είναι να λειτουργούν οι σχολικές βιβλιοθήκες, με έμφαση σε αρχειακής μορφής βιβλιοθήκες (παλαιά βιβλία και τεκμήρια) χωρίς να κινδυνεύει η διατηρησιμότητα των σπάνιων και εξαντλημένων τεκμηρίων. Επίσης, η ενίσχυση της λειτουργίας των ενεργών σχολικών βιβλιοθηκών και η δημιουργία νέων, θεματικών, γενικών ή στο πλαίσιο προγραμμάτων, σχολικών βιβλιοθηκών, αρχειοθηκών και βιβλιοστασίων. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη σύγχρονη διττή παρουσία των βιβλίων και των τεκμηρίων ως αντικειμένων βιβλιοθήκης και ως μουσειακών αντικειμένων. Η συνθήκη αυτή καθιστά ιδιαίτερα της αρχειακές βιβλιοθήκες των σχολικών μονάδων σε «ζωντανά μουσεία βιβλίου», καθώς τα βιβλία αυτά είναι και τεκμήρια και εκθέματα. Στο πλαίσιο του Δικτύου καλείται να αναδειχθεί αυτός ο ιδιαίτερος τύπος «σχολικού μουσείου-βιβλιοθήκης», ως εκπαιδευτικό μέσο.
3.3. Κριτική σκέψη και φιλαναγνωσία
Σχετικά με την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα από τη φιλαναγνωσία σκοπός του δικτύου είναι να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι για δεξιότητες μεταμάθησης, μεταγνώσης και κριτικής σκέψης και αναστοχασμού σε σχέση με τα αναγνώσματα γενικά την πρόσβαση στα κάθε μορφής κείμενα.
Η ανάγνωση ως διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της μεταφοράς από τα έντυπα στα ηλεκτρονικά τεκμήρια, με αποτέλεσμα να μετασχηματίζονται όχι μόνο οι μορφές και οι δομές των αναγνωσμάτων, αλλά και οι συνήθειες και οι επιλογές του αναγνωστικού κοινού. Γι’ αυτό το Δίκτυο στοχεύει να συμβάλλει στο έργο των εκπαιδευτικών το οποίο ασκείται υπό τις συνθήκες αυτές. Συνθήκες όπως «διαγώνια ανάγνωση», επιλεκτική ανάγνωση, εικονοποίηση του κειμένου, επικοινωνία με εικόνες, εικονίδια και «αυτοκόλλητα», κείμενα λίγων χαρακτήρων, επικοινωνία με «αναρτήσεις», «σχολιασμούς», ψηφιακές «συνομιλίες», ιστολόγια, το ηλεκτρονικό χαρτί, το ηλεκτρονικό βιβλίο και οι συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, η ψηφιακή «πολυτροπικότητα», οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, οι μηχανές αναζήτησης με βάση το κείμενο, οι μηχανές αναζήτησης με βάση την εικόνα, οι μεταμηχανές αναζήτησης, οι βάσεις δεδομένων, η ψηφιακή κατηγοριοποίηση, το διαδίκτυο εν γένει περιγράφουν το περιβάλλον αυτό, στο οποίο η ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων φιλαναγνωσίας είναι σημαντική.
Από την άλλη πλευρά, οι συνθήκες ανάγνωσης των εντύπων, όπως η σταθερή αρίθμηση σελίδων, τα περιεχόμενα, τα ευρετήρια των βιβλίων, οι τρόποι δόμησης ενός εντύπου, η έντυπη «πολυτροπικότητα», τα φυλλάδια, οι αφίσες, οι χάρτες, οι κάρτες, οι πίνακες ανακοινώσεων και τα «πάνελ», τα βιβλιοστάσια και ο τρόπος κατηγοριοποίησης των εντύπων, οι τεχνικές δυνατότητες της τυπογραφίας διαχρονικά, αποτελούν το περιβάλλον πρόσβασης στη γνώση πριν την ηλεκτρονική μεταφορά όλων αυτών, στο οποίο επίσης είναι σημαντικό να υπάρχουν κριτικές δεξιότητες φιλαναγνωσίας.
3.4. Πολιτισμική αξία του βιβλίου/τεκμηρίου
Σχετικά με την ανάδειξη της διαχρονικής και πολυδιάστατης πολιτισμικής αξίας του βιβλίου και των αναλογικών τεκμηρίων, ιδιαίτερα κατά τη μετάβαση στον ψηφιακό πολιτισμό και τις Τ.Π.Ε. στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι συγκεκριμένες συνθήκες σε ότι αφορά τα βιβλία και τα τεκμήρια, καθώς ισχύουν τα παρακάτω:
3.4.1. Σπάνια βιβλία/τεκμήρια σχολικών μονάδων
Όλες οι σχολικές μονάδες έχουν ή πρόκειται να έχουν στη διάθεσή τους βιβλία και τεκμήρια σπάνια, εξαντλημένα, μοναδικά από ιστορική-διαχρονική οπτική, βιβλία εκθέματα. Αυτά ανήκουν ακόμη και στις αρχές του περασμένου αιώνα ή και παλιότερα. Οι σύγχρονες συνθήκες μεταφοράς του εκδοτικού μας πολιτισμού σε ψηφιακές μορφές, καθιστά κάθε βιβλίο, ανεξαρτήτως περιεχομένου και ποιότητας μοναδικό πολιτισμικό κειμήλιο το οποίο μπορεί η Εκπαίδευση στο εξής να αξιοποιεί, ως σύγχρονο πολιτισμικό πλούτο των σχολικών μονάδων.
3.4.2. Αξιοποίηση σπάνιων/βιβλίων τεκμηρίων ως αντικείμενο μελέτης (αναπλαισιωμένο εποπτικό μέσο)
Οι σύγχρονες διδακτικές πρακτικές μπορούν να καταστήσουν ένα παλιό και «απαξιωμένο» βιβλίο σε αντικείμενο δημιουργικής μελέτης και να το «αναπλαισιώσουν» ως προς την χρήση του ως εποπτικό μέσο. Εξετάζουμε το βιβλίο ακόμη και ως προς τη μορφή του, τα υλικά, τις δυνατότητες, τις τεχνικές, τα δίκτυα διανομής, τους τρόπους συγγραφής και έκδοσης, το αναγνωστικό κοινό, τη θέση τους στην τότε σχολική βιβλιοθήκη. Πρωτίστως όμως κάθε βιβλίο φέρει επάνω του τη γλώσσα, τις ιδέες, τις συνήθειες, τις απόψεις, τον πολιτισμό της εποχής. Κάθε παλιό βιβλίο μας δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης διαφορετικών εποχών ως προς τις εκδόσεις και τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν. Ένα παλιό και «απαξιωμένο» τεκμήριο/βιβλίο, δηλαδή, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη αφορμή για κριτικό αναστοχασμό για τον πολιτισμό μας, την πορεία του, το δρόμο της ανθρωπότητας για κατάκτηση της γνώσης γενικά ή σε κάποιο ειδικό τομέα.
3.4.3. Αξιοποίηση των βιβλίων/τεκμηρίων με σύγχρονες μορφές αναπαραγωγής που τα διασώζουν
Οι σύγχρονες τεχνολογίες αναπαραγωγής εντύπων προστατεύουν τα σπάνια τεκμήρια. Φωτοτυπίες, φωτογραφίες, σαρώσεις, ηλεκτρονικά αρχεία, αναρτήσεις, αποστολές, βάσεις δεδομένων, σε πολλά από τα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση και ο μαθητικός πληθυσμός, είτε από το σχολικό είτε από τον προσωπικό υπολογιστή, παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης των βιβλίων/τεκμηρίων χωρίς να φθείρονται και να κινδυνεύουν από φυσικές συνθήκες. Εικόνες, σχέδια, πίνακες, περιεχόμενα, εξώφυλλα, ταυτότητες βιβλίων, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μεμονωμένης αναπαραγωγής της πολιτιστικής αυτής κληρονομιάς που περιγράφουμε παραπάνω. Το Δίκτυο στοχεύει στην ανάδειξη των πρακτικών αυτών, και στην ανατροφοδότηση μέσα από αυτό των σχολικών μονάδων αλλά και των φορέων που μπορεί να έχουν σχετικό ενδιαφέρον.

 


3.5. Αυξημένη διάθεση υλικού στην εκπαιδευτική κοινότητα

Σχετικά με τη διάθεση υλικού και πληροφόρησης προς τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή και εξ αποστάσεως, στόχος είναι η ενίσχυση του διδακτικού τους έργου. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα τεκμήρια και βιβλία σε πρώτη προτεραιότητα, μια και σχετίζονται άμεσα με το λειτούργημά τους και το επιστημονικό τους πλαίσιο. Τεκμήρια που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί ή δεν υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα και έχουν σπάνια και σημαντική αξία ως πληροφορία και ως ιστορική αναφορά για το εκπαιδευτικό υλικό, την επιστημονική εργασία, το συγγραφικό έργο, θα πρέπει να είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών με τον πλέον προσιτό, εφικτό τρόπο. Για το σκοπό αυτό ενθαρρύνονται οι σχολικές μονάδες να δημιουργήσουν εκτός από σχολικές έντυπες βιβλιοθήκες και ψηφιακές βιβλιοθήκες. Ενθαρρύνονται να τηρούν τις προδιαγραφές τεκμηρίωσης και βιβλιογραφίας, της σύνδεσης των νέων έργων με τα παλιότερα και να αναρτούν το έργο τους αυτό στο διαδίκτυο, είτε είναι εκπαιδευτικό υλικό είτε έργα σχολικών δραστηριοτήτων που προορίζονται για διάχυση στο κοινό. Το Δίκτυο θα πρέπει να ενημερώνει και να ενισχύει τη διασχολική επικοινωνία στην λήψη και ανταλλαγή πληροφοριών.

 


3.6. Ενίσχυση Εκπαιδευτικού ερευνητικού και αυτοεπιμορφωτικού έργου


Σχετικά με την ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των εκπαιδευτικών, με τις δυνατότητες της βιβλιοθήκης, καθώς και με την ενίσχυση της αυτοεπιμόρφωσής τους, στόχος είναι να παρέχονται στην εκπαιδευτική κοινότητα, σπάνια, εξαντλημένα, λίγων αντιτύπων, δυσεύρετα τεκμήρια εκπαιδευτικής και επιστημονικής αξίας με σκοπό:
3.6.1. Την ποιοτική αναβάθμιση των ερευνητικών και επιστημονικών εργασιών των εκπαιδευτικών, καθώς η συμπερίληψη σπάνιας επιστημονικής και εκπαιδευτικής κληρονομιάς στην εργασία τους την καθιστά περαιτέρω πρωτότυπη και σημαντική για την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα.
3.6.2. Τη διάσωση και διάδοση της εκπαιδευτικής και επιστημονικής μας κληρονομιάς μέσα από τις μορφές διάδοσης και εξακτίνωσής της ως μέρος των ερευνητικών – επιστημονικών εργασιών των εκπαιδευτικών.
3.6.3. Την ανάπτυξη σπάνιων μετεκπαιδευτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, που συνδέονται με την κριτική, ολιστική, διαχρονική, καινοτόμο και εμπεριστατωμένη απόκτηση γνώσεων και μεθοδολογικών εργαλείων.
3.6.4. Την συνεισφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέσων και υλικών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης Εκπαιδευτικής και πολιτισμικής πραγματικότητας, καθώς βρισκόμαστε στο στάδιο εξέλιξης των Τ.Π.Ε. και των επιπτώσεών τους στην ζωή μας.

 


3.7. Δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων


Σχετικά με τη δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων σχετικά με τις σχολικές βιβλιοθήκες, στόχος είναι η ενίσχυση των σχετικών σχολικών δραστηριοτήτων. Έμφαση δίνεται στην αναστοχαστική επαναχρησιμοποίηση απαξιωμένων ή παλιών βιβλίων και τεκμηρίων με βάση την πιθανόν αγνοημένη αλλά ανεκτίμητη πολιτισμική τους σημασία, μέσα από σύγχρονες θεωρήσεις αναπλαισίωσης. Επίσης στόχος είναι η αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, που εκπονήθηκαν, εκπονούνται ή θα εκπονηθούν στις σχολικές μονάδες.

 


3.8. Εκδοτικό και δημιουργικό έργο των σχολικών μονάδων


Η ενίσχυση του εκδοτικού έργου των σχολικών μονάδων και του δικτύου διασχολικής διανομής των σχολικών εκδόσεων σχετίζεται με διαδικασίες ενίσχυσης των εκπαιδευτικών στο σύνθετο έργο της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού και διάθεσής του στην εκπαιδευτική κοινότητα. Από τα απλά τεχνικά θέματα, τη φωτογράφηση, την καταγραφή, τη σύνταξη του κειμένου, ως τα πιο σύνθετα, όπως η τελική μορφοποίηση, οι τεχνικές, εκπαιδευτικές και επιστημονικές προδιαγραφές του υλικού, είναι ζητήματα για τα οποία το Δίκτυο μπορεί να ενισχύσει τους/τις εκπαιδευτικούς, με επιμορφώσεις, δραστηριότητες, δημιουργία υλικού και βέβαια με την δικτύωση των σχολικών μονάδων ώστε να είναι πλήρως διαθέσιμο το παραχθέν υλικό.

 


3.9. ¶λλες καλές πρακτικές


Η εξεύρεση και ανάδειξη καλών πρακτικών που αφορούν θέματα βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης, πρόσβασης στην πληροφορία και γενικότερης αξιοποίησης των βιβλιοθηκών στην Εκπαίδευση αφορά σε όλα τα δημιουργικά, εποικοδομητικά ζητήματα καλών πρακτικών μπορεί να προκύψουν ως σχετικά με το Δίκτυο αλλά δεν έχουν ακόμη αναφερθεί.

 


4. Ομάδες και συμμετοχές και σχολικών μονάδων


4.1. Συντονιστική Ομάδα

Ανδρέας Κατσαούνης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός στη Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας.
Ελένη Κοντοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Προϊσταμένη 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Καλαμάτας.
Εμμανουήλ Κωνστάνταρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διευθυντής 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.
Βασιλική Μητσέα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Προϊσταμένη 19ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας.
Μαρίνα Μιχαλοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ11, Διοικητικός Υπάλληλος, Υπεύθυνη Β.Σ.Δ. Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας.
Δημήτριος Σαρρής, Εκπαιδευτικός ΠΕ16, Υπεύθυνος Σχ. Δρ. Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, Υπεύθυνος Συντονιστικής Ομάδας.
Αθανασία Χρονοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διευθύντρια 24ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.


4.2. Παιδαγωγική Ομάδα και Ομάδες Εργασίας

Η παιδαγωγική ομάδα του Δικτύου συγκροτείται κατόπιν πρόσκλησης και ακόλουθης απόφασης της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας. Έχει σα σκοπό να συνεπικουρεί το παιδαγωγικό έργο του Δικτύου. Μπορεί να οργανώνεται σε επιμέρους Ομάδες Εργασίας, οι οποίες αναλαμβάνουν συγκεκριμένες θεματικές.


4.3. Συμμετοχές σχολικών μονάδων


Οι συμμετέχουσες σχολικές μονάδες, καθώς και όσες επιθυμούν να συμμετέχουν επικοινωνούν με το Δίκτυο κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας, όποτε το κρίνουν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης στη σχολική μονάδα δεν είναι προϋπόθεση, αλλά ζητούμενο της συμμετοχής της στο Δίκτυο.

 


5. Στοιχεία Επικοινωνίας


Το Δίκτυο έχει ως επίσημο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το elibrary(παπάκι) sch.gr, και ο ιστότοπός του στεγάζεται στο
http://library.mysch.gr


 

ένα έργο από το

υπό την αιγίδα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝOΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


 


με την υποστήριξη

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

 

 

πλατφόρμα τηλεδραστηριοτήτων

Είσοδος Μέλους Ομάδας ΕργασίαςΤΗΛ.: 30 2721 3 61 484
FAX:
+30 2721 3 61 481

EMAIL:
elibrary ( a t ) sch.gr
URL:
library.mysch.gr

© 2014-2018
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας - Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης