ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τοπικό Δίκτυο "Εκπαιδευτική Κληρονομιά"
(Εκπαιδευτική Κληρονομιά)

ΔΙΚΤΥΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΥΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ»
Εκπαιδευτική αξιοποίηση παλιών αντικειμένων, υλικών, αρχιτεκτονικών στοιχείων, παραδόσεων κ.λπ. που διασώζονται στο σχολείο, αποθηκευμένα ή σε χρήση. Σχολικά μουσεία, εκθέσεις, εκθέματα, αρχεία, εκδόσεις και άλλες σχολικές δραστηριότητες για την εκπαιδευτική κληρονομιά.