ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2.0
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 1ης & 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

web analytics

Οι Εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05, 06 & 07 προσκαλούνται σε επιμορφωτική συνάντηση που διοργανώνεται από το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Ν. Μεσσηνίας μέσω των Σχ. Συμβούλων των αντίστοιχων κλάδων του νομού σε συνεργασία με τη Α’/θμια Εκπαίδευση Ν. Μεσσηνίας και το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013 στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας από τις 17:00 ως τις 21:00 με θέμα «Διαδικτυακά Εργαλεία 2.0 για τη Διδασκαλία της 1ης και 2ης Ξένης Γλώσσας στο Δημόσιο Σχολείο» και αφορά σε καλές πρακτικές υιοθέτησης Νέων Τεχνολογιών στις Ξενόγλωσσες Τάξεις και οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί από εκπαιδευτικούς ΠΕ6 & 07 σε σχολεία του Ν. Μεσσηνίας.

Έχει λοιπόν χαρακτήρα αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευτικών των ξένων γλωσσών δεδομένης της ενιαίας κουλτούρας για την ξενόγλωσση εκπαίδευση που επιχειρείται να καλλιεργηθεί στη χώρα μας ιδιαίτερα με την εκπόνηση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΣ – ΞΓ) για τις ξένες γλώσσες.

Η επιμορφωτική συνάντηση θα αφορά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ05, 06 & 07 χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή εκπαιδευτικών και άλλων κλάδων εφόσον το επιθυμούν. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

εδώ η αφίσα σε μορφή pdf
(κατάλληλη και για ασπρόμαυρη εκτύπωση)

 

Το πρόγραμμα θα έχει ως εξής:

 

Επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς ΠΕ05, 06 & 07
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013
«Διαδικτυακά Εργαλεία 2.0 για τη Διδασκαλία
της 1ης και 2ης Ξένης Γλώσσας στο Δημόσιο Σχολείο»

17:00 – 17:15
Προσέλευση - Εγγραφές
17:15 – 17:30
Χαιρετισμοί Δ/ντών Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας
17:30 – 17:50
To Σεμινάριο «Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη μέσω της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle» - Η εμπειρία από την εφαρμογή του για εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών στο Ν.Μεσσηνίας το σχολικό έτος 2012 – 2013 και προοπτικές για το επόμενο σχολικό έτος.
Αναγνωστοπούλου Αγγελική, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Ν. Μεσσηνίας.
17:50 – 18:10
Διαδικτυακά Εργαλεία 2.0: Ιστολόγιο, Wiki, Google Drive.
Απέργη Αγγελική, εκπαιδευτικός ΠΕ07 του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.
18:10 – 18:20
Λέσχη Ανάγνωσης Γυμνασίου Αριστομένη: To blog ως κίνητρο για εφαρμογή στη σχολική πράξη.
Γιακμογλίδου Σοφία, εκπαιδευτικός ΠΕ06 Γυμνασίου Αριστομένη.
18:20 – 18:40
Η εφαρμογή Wiki στη διδασκαλία των projects: μελέτη περίπτωσης.
Σπύρος Σπύρης, εκπαιδευτικός ΠΕ06 του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας.
18:40 – 19:00
Διάλειμμα
19:00 – 20:00
Οι εργασίες των μαθητών Δημοτικών Σχολείων Καλαμάτας μέσα από το εργαλείο Google Drive.
Απέργη Αγγελική, εκπαιδευτικός ΠΕ07.
20:00 – 20:20
Η Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Κοινωνικών Μέσων (Educational Social Media) στη Σχολική Τάξη: Η Περίπτωση του Edmodo.
Σακαρέλη Ελπινίκη, εκπαιδευτικός ΠΕ06 του 19ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.
20:20 – 20:40
Είναι οι Ιστοσελίδες η “Αρχαιολογία του Διαδικτύου"; Μια εκπαιδευτική θεώρηση των διαδικτυακών εφαρμογών με πρακτικές προεκτάσεις.
Δημήτρης Σαρρής, υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων, Διεύθυνσης Π. Ε. Μεσσηνίας.
20:40 – 21:00
Συζήτηση
21: 00
Λήξη - Βεβαιώσεις
(Η παραλαβή των εντύπων θα γίνει
από τις Γραμματείες των Διευθύνσεων Π. & Δ. Εκπαίδευσης Μεσσηνίας)

 

 

χρήσιμοι υπερσύνδεσμοι (υπό ενημέρωση)

Εισαγωγική σελίδα εφαρμογής "edmodo"

Εκπαιδευτική κοινότητα "moodle" στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Εκπαιδευτικές Κοινότητες και ιστολόγια Π. Σ. Δ.

Εναρκτήρια σελίδα της εφαρμογής "google drive"

Η κατηγορία "ιστορία του διαδικτύου" στην "wikipedia"

Ο όρος "web 2.0" στην "wikipedia"

Το "wiki" στην ελληνική "wikipedia"

 

 

τελευταία ενημέρωση: 28-06-2013
© 2013